‘zaterdag’ Ian McEwan

zaterdag
gelezen: Zaterdag van IanMcEwan.

van de blurb: Zaterdag vertelt een dag uit het leven van neurochirurg Henry Perowne, namelijk zaterdag 20 februari 2003, de dag waarop wereldwijd het grote protest tegen de Irak-oorlog plaatsvond. Midden in de nacht wordt Perowne wakker en als hij uit het raam kijkt ziet hij een brandend vliegtuig. Vanaf dat moment blijft hij wakker en ontvouwt zich de dag. Ondanks het neergestorte vliegtuig is er geen reden om aan te nemen dat deze zaterdag anders zal gaan verlopen dan andere zaterdagen. Een kleine botsing met de auto van de onderwereldfiguur Baxter zet echter een serie gebeurtenissen in gang die een hele andere draai aan deze zaterdag geven. In eerste instantie redt Perowne zich op slinkse wijze uit de precaire situatie die ontstaat. Hij gaat vervolgens gewoon zijn squashspelletje spelen, doet boodschappen, bezoekt zijn demente moeder en ontvangt zijn dochter en schoonvader thuis. Dan dringt Baxter echter onverwacht zijn huis binnen en krijgt de dag een onaangename wending.

Een mooi vooral zachtmoedig verhaal, hoopgevend.
Het mooist toch dat het (voor)lezen van poezie, in dit geval:…

 • Mathew Arnold
  DOVER BEACH
  New Poems (1867)

  The sea is calm to-night,
  The tide is full, the moon lies fair
  Upon the straits;-on the French coast the light
  Gleams and is gone; the cliffs of England stand,
  Glimmering and vast, out in the tranquil bay.
  Come to the window, sweet is the night air!
  Only, from the long line of spray
  Where the sea meets the moon-blanch’d land,
  Listen! You hear the grating roar
  Of pebbles which the waves draw back, and fling,
  At their return, up the high strand,
  Begin, and cease, and then again begin,
  With tremulous cadence slow, and bring
  The eternal note of sadness in.

  Sophocles long ago
  Heard it on the Aegean, and it brought
  Into his mind the turbid ebb and flow
  Of human misery; we
  Find also in the sound a thought,
  Hearing it by this distant northern sea.

  The Sea of Faith
  Was once, too, at the full, and round earth’s shore
  Lay like the folds of a bright girdle furl’d.
  But now I can only hear
  Its melancholy, long, withdrawing roar,
  Retreating, to the breath
  Of the night-wind, down the vast edges drear
  And naked shingles of the world.

  Ah, love, let us be true
  To one another! For the world, which seems
  To lie before us like a land of dreams,
  So various, so beautiful, so new,
  Hath really neither joy, nor love, nor help for pain;
  And we are here as on a darkling plain
  Swept with confused alarms of struggle and flight,
  Where ignorant armies clash by night.

 • … een omslag teweegbrengt, in alle geweld en angst waarin iedereen gevangen lijkt.
  dat lijkt me mooi, dat dat kan!

  Dit bericht is geplaatst in Lezen. Bookmark de permalink.